درباره ما

مدرسه زندگی، محلی است برای یادگرفتن آن مهارتهایی که در هیچ مدرسه ای به فرزندان ما یاد نداده و نمی دهند

متاسفانه باور نادرستی وجود دارد که مدرسه را محلی برای یادگرفتن صرفا درس های تخصصی می داند. این در حالی است که مجموعه ای از مهارت های مهم که در زندگی مورد نیاز هر انسانی هستند، اولویت دار تر و شایسته تر برای یادگیری هستند. و اگر به این مهارت های زندگی در مدرسه پرداخته نشود، محل دیگری نیز برای یادگیری این مهارت ها وجود ندارد

مرکز اسلامی انگلیس، مجتمع آموزشی تزکیه، و مجمع مدارس قرآن و عترت دانشگاه تهران، با همیاری و کمک همدیگر، مدرسه زندگی را به عنوان یک مدرسه مجازی بین المللی برای همه دانش آموزان فارسی زبان در سرتاسر دنیا راه اندازی کرده اند