چه مهارت هایی توی مدرسه زندگی درس می دهند؟

مدرسه زندگی، روی 14 تا مهارت مهم زندگی تمرکز داره. این مهارت ها، همون طوری که قبلا هم بهتون گفتیم، قراره که ما رو برای یه زندگی بهتر و موثرتر آماده کنند. تصویر زیر رو ورق بزنید تا اطلاعات بیشتری درباره این 14 تا مهارت بدست بیاورید