ویژگی های داوطلبان

همه دانش آموزان از پایه اول ابتدایی گرفته تا سال آخر متوسطه دوم، به عبارت بهتر همه دانش آموزان شش تا هیجده سال می توانند در مدرسه زندگی ثبت نام کنند

اینکه کجای نقشه زیر زندگی می کنید هم مهم نیست، چون مدرسه زندگی یک مدرسه مجازیه

کلاس هایی که برای هر کدام از مهارت های 14 گانه زندگی تشکیل خواهد شد، به تفکیک گروه های سنی مختلف خواهند بود. به این معنی که همه دانش آموزانی که یک مهارت را می خواهند یاد بگیرند در یک کلاس نخواهند بود. چون به تناسب سن، نوع محتوا و روش تدریس این مهارت ها با همدیگر فرق می کنند

کلاس های مدرسه زندگی و محتواهای تهیه شده برای هر کدام از این مهارت ها، به زبان فارسی هستند. لذا این که شما کمی تا مقداری زبان فارسی رو بلد باشید، یکی از پیش نیازهای شرکت در دوره های مدرسه زندگی هست