منابع درسی مون چیا هستند؟

منابع درسی مدرسه زندگی برای هر کدام از مهارت های زندگی، تلفیقی از اصول و مبانی علمی و دینی مرتبط با اون مهارت هستند

گروهی از معلمان و پژوهشگرانی که در این زمینه ها مطالعات و تالیفات داشته اند، جلسات و بررسی های زیادی را بر روی هر کدام از این مهارت ها داشته اند و بر اساس منابع مختلف، متن درسی مشخصی را برای هر مهارت تدوین کرده اند

مدرسه زندگی امیدوار است که بتواند این منابع و متون درسی رو به زبان های دیگر هم ترجمه و در آینده، این کلاس ها را به زبان های غیر فارسی هم برگزار نماید، انشاالله