معلمان مون چه کسانی هستند؟

معا=لمان مدرسه زندگی، همگی معلمان با تجربه ای هستند که سالهای زیادی را تجربه تدریس در مجتمع آموزشی تزکیه و نیز مدرسه قرآن و عترت دانشگاه تهران را داشته و دارند

تجربه معلمی و کار کردن با دانش آموزان پایه های مختلف، سرمایه مهمی است که برای یک معلم مدرسه زندگی از ضروریات محسوب میشه. ولی این تجربه کافی نیست

برای تکمیل تجربه معلمی عزیزانی که در مدرسه زندگی تدریس می کنند، آموزش های تخصصی ای در زمینه مهارت های 14 گانه زندگی به آنها داده شده و سعی شده تا اونها با مبانی علمی و دینی این مهارت ها هم آشنا شوند

این معلمان عزیز، علاوه بر آشنا شدن با مبانی علمی و دینی مهارت های زندگی، در زمینه تدریس این مهارت ها هم تمرین ها و فعالیت هایی را داشته اند