تاریخ های مهم

فاز نخست راه اندازی مدرسه زندگی در تابستان 1400 می باشد. مدرسه زندگی، یک مدرسه مجازی بوده و همه دانش آموزان علاقه مند از سرتاسر دنیا می توانند در آن شرکت کنند. اطلاع رسانی درباره فازهای بعدی مدرسه زندگی که از پاییز 1400 به بعد خواهند بود، در مهرماه 1400 صورت خواهد گرفت

تاریخ های مهم فاز نخست مدرسه را می توانید در شکل زیر ملاحظه فرمایید