از ثبت درخواست شما سپاسگزاریم

درخواست شما دریافت شد. همکاران مدرسه زندگی در اسرع وقت، درخواست ثبت نام شما را بررسی و با شما تماس خواهند گرفت. در صورتی که تا 72 ساعت آینده از ظرف مدرسه زندگی تماسی با شما برقرار نشد می توانید از طریق ایمیل

daftar@ic-el.uk

درخواست خود را پیگیری بفرمایید

با سپاس

مدرسه زندگی